Title : Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Kraków, 16-17 maja 2011 r.)

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Kraków, 16-17 maja 2011 r.)