Title : Literatura dziecięca i młodzieżowa: stan badań, kształcenie, perspektywy rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Paryż, 22 czerwca 2011r.)

Literatura dziecięca i młodzieżowa: stan badań, kształcenie, perspektywy rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Paryż, 22 czerwca 2011r.)