Title : Znaczenie alfabetyzacji informacyjnej dla ludności wielokulturowej: potrzeby, strategie, programy i rola bibliotek oraz Dostęp i innowacja: dostarczanie informacji wszystkim. Sprawozdanie z 94. i 164. Sesji 77. Konferencji Generalnej IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 września 2011 r.)

Znaczenie alfabetyzacji informacyjnej dla ludności wielokulturowej: potrzeby, strategie, programy i rola bibliotek oraz Dostęp i innowacja: dostarczanie informacji wszystkim. Sprawozdanie z 94. i 164. Sesji 77. Konferencji Generalnej IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 września 2011 r.)