Title : Classification and Ontology: Formal Approaches and Access to Knowledge. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Haga, 19-20 września 2011 r.)

Classification and Ontology: Formal Approaches and Access to Knowledge. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Haga, 19-20 września 2011 r.)